Centrum voor Levensvragen

Centrum voor Levensvragen

Totaalconcept ontwerpen met daarin logo en huisstijl

Het Centrum voor Levensvragen Zuidoost-Brabant zet geestelijk verzorgers in bij mensen thuis met een levensvraag. Ook geven wij advies en scholing aan professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociaal domein.

Met deze peilers is JIP aan de slag. Er is een duidelijke eigentijds logo ontstaan. Het Centrum voor Levensvragen Zuidoost-Brabant staat als een huis. Fris, met een duidelijke praatballon en heldere kleuren geeft duidelijk weer waar het voor staat.

www.centrumvoorlevensvragenzuidoostbrabant.nl
Centrum voor Levensvragen
Centrum voor Levensvragen
Centrum voor Levensvragen